SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

S spletno stranjo www.lumen.si upravlja podjetje Lumen d.o.o.

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani www.lumen.si (v nadaljevanju: lumen.si ali Lumen) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov ter ostalo predpisano zakonodajo za prodajo preko interneta in takšen način poslovanja. Pogoji obravnavajo delovanje lumen.si ter poslovni odnos med Lumen d. o. o., (v nadaljevanju: Lumen), registriranimi uporabniki (v nadaljevanju: uporabniki) in kupci blaga ali storitev (v nadaljevanju: kupci).

 1. Splošno o lumen.si

Lumen.si je spletna stran, na kateri se izvaja spletna prodaja svetil.

 1. Ponudba in izvor

Ponudba, ki se nahaja na spletni strani, se lahko zaradi narave poslovanja dnevno spreminja. Cene posameznega blaga so redne in akcijske cene oz. cene s popustom.

Lumen d.o.o. odgovarja za kvaliteto blaga ali izvedbo storitve. Lumen tudi odgovarja za morebitne pritožbe ali posledice, ki bi lahko nastale, ko uporabnik koristi blago ali storitev. Za izvedbo storitev ali prodajo blaga in s tem povezanimi morebitnimi pritožbami je v celoti odgovoren Lumen d.o.o..

Fotografije, slike ali posnetki, objavljeni v okviru ponudb, so last Lumen d.o.o. ali njegovih dobaviteljev, poslovnih partnerjev ali pa so zgolj simbolične in ne zagotavljajo natančnih lastnosti izdelka ali storitve ter lahko prikazujejo simbolično ali dejansko storitev, ponudbo, podjetje ali blago.

 1. Nakup in račun

Lumen d.o.o. nastopa kot podjetje, ki ponuja blago ali storitve preko interneta.

Kupec znesek plača podjetju Lumen d.o.o., skupaj z blagom ali storitvijo pa prejme tudi račun. Podjetje posluje na območju Republike Slovenije. Izdelke pošiljamo na območje Republike Slovenije.

Vsak paket vsebuje tudi fizičen račun.

 1. Načini plačil ponudb

Nakup preko lumen.si je varen, preprost in udoben. Kupec mora poskrbeti, da so njegovi podatki pravilni in resnični, ne glede na način plačila.

Omogočamo naslednje načine plačila:

Plačilo preko UPN naloga (po predračunu)

Po naročilu se kupcu na njegov elektronski naslov pošlje UPN nalog, ki ga kupec lahko plača na pošti, banki ali spletni banki. Po vplačilu naloga se kupcu pošlje izdelek in račun.

Plačilo preko sistema PayPal

 1. Cena ponudbe

Cene vseh ponudb blaga ali storitev so vnaprej določene in vsebujejo DDV. Cene veljajo za vse kupce vendar le v času trajanja posamezne ponudbe in v primeru plačil navedenih v teh pogojih ter samo na spletni strani Lumen.

Cene veljajo do trenutka dobave izdelka. Pridržujemo si pravico do spremembe le-teh.

Cene se zaokrožujejo na dve decimalni mesti (1 cent).

Z nakupom obiskovalec/kupec pridobi pravico do nakupa ter dostop do vseh podatkov pogodbe na daljavo.

Pogodba na daljavo med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu Naročilo potrjeno). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji določeni in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca.

S plačilom po predračunu kupec sprejme splošne pogoje.

 1. Postopek nakupa na lumen.si

Uporabnik lahko naročilo opravi samo kot gost.

– Uporabnik se odloči za ponujeno ponudbo, izbere način plačila in opravi nakup.

– S klikom na “Nakup z 1 klikom” ali ˝Nadaljuj˝ se prične postopek nakupa in izbere način plačila ter opravi nakup..

– Uporabniku se na elektronski naslov pošlje tudi informativno obvestilo o izvedenem nakupu.

– Nakup je opravljen, ko uporabnik izvede plačilo na pravilen način.

 

Roki za plačilo:

Lumen d.o.o. si pridržuje pravico, da iz kakršnih koli razlogov umakne izdelek ali storitev iz ponudbe.

Zloraba nakupa je kazniva.

Po oddaji naročila, kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto.Kupec ima v roku do odpošiljanja blaga pravico do odstopa od pogodbe na daljavo (naročilo je potrebno preklicati po elektronski pošti na naslov lumen@lumen.si ). Obvezno je potrebno dopisati številko naročila. Elektronski naslov s katerega opravljate preklic naročila, se mora ujemati z elektronskim naslovom, ki je uporabljen pri potrditvi nakupa. Če kupec naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila ponudnik obvesti kupca po elektronski pošti o predvidenem roku dostave. Pogodba o nakupu naročenih artiklov med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena. Podrobnosti o pogodbi na daljavo so vedno na voljo na strežniku www.lumen.si. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Pri registraciji ali nakupu kupec dovoli podjetju Lumen d.o.o., Ježev dol 18, 2319 Poljčane zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Lumen d.o.o. se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke uporabnikov.

Podatki se zbirajo na podlagi osebne privolitve posameznika in za določen čas 2 let, če Zakon o varovanju osebnih podatkov predvideva drugače, za čas kot ga predvideva.

Osebni podatki se zbirajo za namen nemotene izvedbe naročil oz. ponudbe, komunikacijo s kupcem.

V tem okviru se zbirajo naslednji podatki:

 • IP naslov
 • ime in priimek
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter naslov za dostavo
 • telefonska številka
 • e-mail naslov
 • čas in datum nakupa
 • arhiv komunikacije s spletno trgovino

Podjetje Lumen d.o.o. spoštuje zasebnost uporabnikov spletne strani lumen.si in se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke skrbno varoval in jih brez privolitve ne bo posredoval tretji osebi, oziroma jih ne bo uporabil drugače kot izključno za zgoraj navedene namene, razen v primerih, ko bi te podatke zahteval pristojni državni organ, ki bi za to imel zakonsko osnovo in v primeru, da obstaja sum zlorabe pri poslovanju s strani uporabnika spletne strani. Lumen d.o.o. lahko podatke posreduje samo pogodbenemu obdelovalcu podatkov. Dostavni službi Pošta Slovenija ali hitri pošti bomo tako zaupali ime in priimek uporabnika, naslov za dostavo, telefonsko številko ter e-mail naslov.

Zaupanje zahvaljujoč visokim varnostnim standarom

Uporabnik je tudi sam odgovoren za varovanje osebnih podatkov, na način, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Zbirka osebnih podatkov je zavedena na spletni strani informacijskega pooblaščenca (www.ip-rs.si).

Vedno imate pravico do brezplačnih informacij, kjer lahko preverite pravilnost vaših shranjenih podatkov. Če želite, se lahko obrnete na lumen@lumen.si in nam pošljete vašo zahtevo po e-pošti ali navadni pošti.  Po posredovanju informacij bodo vsi popravki, zaprtja ali izbrisi – v kolikor so v skladu z zakonom – izvedeni.

 1. Komunikacija z uporabniki

Komunikacija z uporabniki lumen.si poteka preko spletne strani in preko elektronskih sporočil torej preko sredstev komunikacij na daljavo, v izjemnih primerih tudi telefonsko oz. po pošti. Komunikacija z uporabniki poteka tudi preko družabnih omrežij na katerih je registriran profil Lumen.

Uporabnik za določeno ponudbo izve na internetni strani www.lumen.si ali pa preko oglasnih sporočil v tiskanih, elektronskih ali spletnih medijih.

Ponudba na spletni strani bo sestavljena na način, da bo iz njenega sporočila jasno in razvidno, da gre za ponudbo blaga ali storitev z določenimi popusti, akcijami ali ugodnostimi ter pogoji, pod katerimi bo možno pridobiti določeno ponudbo.

 1. Osnovne informacije za uporabnike

Na spletni strani lumen.si se nahajajo informacije o podjetju, ki upravlja s spletno stranjo. Te informacije so ime in sedež podjetja, kontakti ter druge potrebne informacije, najmanj pa tiste, ki jih zahteva zakonodaja.

Uporabniki bodo našli tudi informacije blaga ali storitev, pogoje dostave, veljavnosti ponudb in ostale informacije.

Uporabniki, ki imajo kakršna koli vprašanja v zvezi s ponudbo lahko ta vprašanja zastavijo preko spletne strani. Preko e-maila, telefonsko ali preko družabnih omrežij. Način zastavljanja bo obrazložen na sami spletni strani, v družbenem omrežju ali drugače. Lumen.si lahko ta vprašanja skupaj z odgovori tudi objavi. V kolikor bo potekala avtomatična objava si lumen.si pridržuje pravico izbrisa teksta, ki je žaljiv, nezakonit, nemoralen ali kazniv.

Vprašanja in ostali teksti izražajo mnenje njihovega avtorja in lumen.si se od odgovornosti ograjuje.

Vprašanja v zvezi s ponudbami ali druga vprašanja je možno pošiljati preko e-mail naslova lumen@lumen.si ali zastavljati preko telefonske linije (02) 829 00 50 ob delavnikih med 8. in 15. uro.

 1. Pritožbe in spori

Lumen d.o.o. se bo trudil vsako nejasnost, pripombo ali pritožbo razrešiti v čim krajšem možnem času, pri tem pa bo spoštoval zakonodajo (Zakon o varstvu potrošnikov) in se po najboljših močeh trudil doseči dogovor.

Uporabnikom je na voljo nekaj kontaktov:

– pisno na naslov Lumen d.o.o., Ježev dol 18, SI-2319 Poljčane

– pisno na elektronski naslov lumen@lumen.si

Postopek obravnave je zaupen. V kolikor dogovor ne bo mogoč je za spore pristojno stvarno sodišče v Mariboru.

Reklamacije v zvezi s kvaliteto ali izpeljavo same ponudbe se rešujejo med kupcem in Lumen d.o.o..

 1. Odveza odgovornosti

Spletna stran lumen.si deluje na način kataloške prodaje blaga in storitev. Kljub trudu za čim večjo točnost in ažurnost ponudbe se lahko zgodi, da se podatki o blagu in storitvi ter ceni spremenijo tako hitro, da jih ne utegnemo popraviti in se še vedno nespremenjeni nahajajo na spletni strani. V primeru naročila za takšno blago ali storitev podjetje kupca obvesti o spremembah in nakup prekliče, oz. mu omogoči preklic naročila ali se dogovori za kakšno drugo možnost.

Pridržujemo si pravico do tipografskih napak in napak, ki bi izhajale iz nenamernega nepravilnega delovanja informacijsko-tehničnega sistema spletne strani.

Podjetje ne odgovarja za točnost podatkov, vnesenih s strani kupca.

 1. Pravice kupca

Smatra se, da je nakup izveden preko Pogodbe na daljavo. Jezik v katerem se sklepa Pogodba, je “SLOVENŠČINA”.

Kupec lahko zahteva (pisno, po elektronski pošti, po telefonu ali osebno) pogodbo na daljavo in jo lahko prejme po pošti na svoj naslov, v elektronski obliki preko elektronskega sporočila ali jo osebno prevzame na sedežu podjetja.

Kupec ima pravico, da v petnajstih (15) dneh od oddaje naročila podjetju sporoči, da odstopa od naročila, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Če je kupec blago že plačal, mu mora podjetje vrniti plačano kupnino v roku petnajstih (15) dni po prejemu sporočila o odstopu. V vračilo kupnine se ne šteje znesek za opravljeno storitev dostave.

V kolikor je kupec blago že prejel, ima pravico, da v petnajstih (15) dneh od prejema podjetju pisno sporoči, da želi blago vrniti. V petnajstih (15) dneh od pisnega sporočila mora kupec blago vrniti, vendar v originalni embalaži in neodprto, Lumen d.o.o. pa mu mora vrniti plačano kupnino v roku petnajstih (15) dni po prejemu vrnjenega/preklicanega blaga. V vračilo kupnine se ne šteje znesek za opravljeno storitev dostave.

Blago Vam zamenjamo tudi v primeru, če smo Vam zaradi naše napake odposlali napačen izdelek. Kupnino Vam vrnemo takoj po prejetju vrnjenega blaga.

Kupec v celoti krije stroške dostave pri vračilu blaga.

V kolikor Lumen d.o.o. upravičeno sumi, da kupec namenoma opravlja nakup in nato zahteva odstop od naročila, zgolj z namenom, da bi zavajal ali škodoval podjetju Lumen d.o.o., kupec ni upravičen do vračila vplačanega zneska.

V kolikor kupec na poziv prodajalca ni poravnal zneska oziroma vnaprejšnjega plačila po predhodnem predračunu, kot zavarovanje k resnosti sklenitve posla, se smatra, da kupec ni sprejel ponudbe in da pogodba ni bila sklenjena.  Lumen d.o.o. o tem nemudoma obvesti kupca.

 

 1. Dostava

Dostava naročila traja od 2 do 21 delovnih dni – v soboto, nedeljo in med prazniki ni dostave.

– Ponudnik bo blago oziroma storitev dostavil v dogovorjenem roku.

– Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je podjetje GLS Slovenije.

– Strošek pošiljanja je določen in znaša 4,00 € z DDV.

– Naš partner pakete dostavlja na naslov, vnesen ob oddaji naročila.

– Če vas v času dostave ni na predvidenem mestu (podjetje, pisarna, itd.), bo dostavljalec pustil sporočilo, na katerem bodo navodila za poznejši prevzem.

– Če kupec blaga ne prejme v nekaj dneh od odpošiljanja, o tem nemudoma obvesti ponudnika, ponudnik v tem primeru ugotovi vzroke in o tem obvesti kupca.

Koliko znašajo stroški dostave? 

Strošek poštnine je fiksen ( 4.00 eur ) in ni odvisen od količine naročenih

izdelkov.

Kam vse dostavljamo naročeno blago?

Naročeno blago dostavljamo na področju Republike Slovenije.

Poškodbe pri dostavi

Kupec naj pri prevzemu pošiljke pregleda njeno vsebnost. V primeru poškodb pošiljke, kupec celotno pošiljko (paket, zaščitna embalaža, izdelki) vrne na naslov Lumen d.o.o., ta pa mu bo zagotovil nadomestno pošiljko.

Vračilo blaga – reklamacija

Za vračilo blaga ali reklamacijo, prosimo, izpolnite spletni obrazec za vračilo-reklamacijo blaga, ki ga najdete tukaj

 

OPIS PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE:

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v petnajstih dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu bo naše podjetje vrnilo vsa opravljena plačila takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 15-ih dneh po prejemu vrnjenega blaga.

Če je kupec blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 15 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 15 dnevnega roka za vračilo.

Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

KUPEC NIMA PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE IN VRAČILA IZDELKOV V PRIMERU:

– svetil, vključno  sijalkami, če je uporabnik že odstranil embalažo in jih odpečatil

– uporabljene izdelka, saj so ti izdelki po naravi neprimerni za vračilo (npr. imajo vidne znake uporabe)

– izdelkov, ki so bili izdelani po natančnih navodilih uporabnika

– izdelkov, ki so bili prilagojeni uporabnikovim osebnim potrebam

– drugih izdelkov, ki zaradi svoje narave niso primerni za vračilo

– izdelkov, ki so poškodovani ali v spremenjeni količini.

Blago za vračilo pošljite na naš naslov:

Lumen d.o.o.

Ježev dol 18

SI-2319 Poljčane

Reklamacija

Kupec lahko blago reklamira v osmih (8) dneh od nakupa, če blago nima lastnosti, ki jih je prodajalec izrecno obljubil, če je prodajalec poslal napačne izdelke, izdelke v napačni količini oziroma barvi, ali če izdelki kako drugače odstopajo od kupčevega naročila. Kupec lahko v tem primeru zahteva takojšnjo zamenjavo za enak, brezhiben izdelek ali pa v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije iz naslova stvarne napake.